Bezpečný a udržitelný konec palivového cyklu (SSFC 2020)

Konference v rámci předsednictví České republiky Visegrádské čtyřce

Vláda České republiky připravila v tomto roce inovační strategii nazvanou Czech Republic – The Country for the Future, kde vyjadřuje velký zájem o podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce přispět k úspěchu této strategie orientací na všechny nezbytné kroky v oblasti přípravy hlubinného úložiště, jejichž primární částí je bezpečnostní výzkum, respektující mimo jiné dlouhý poločas rozpadu radionuklidů těžkých kovů. Součástí je samozřejmě i ekonomická efektivnost celé věci, eventuálně porovnání tohoto způsobu zneškodnění vysokoaktivního odpadu s alternativními metodami, jakými jsou přepracování již použitého jaderného paliva nebo jeho dlouhodobé skladování pro další využití, například jako palivo IV. generace jaderných reaktorů atd.
Jsme přesvědčeni, že tento proces má probíhat otevřeně a transparentně, se zapojením všech dotčených institucí a veřejnosti. Cílem této konference s technickou exkurzí na Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov je výměna zkušeností a znalostí, technologických postupů, stejně jako věcí souvisejících se zdárnou přípravou výstavby hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů a použitého jaderného paliva. Věříme, že zahraniční zkušenosti nám mohou velice přispět k další optimalizaci a adaptaci vhodných řešení konce jaderného palivového cyklu. Toto mezinárodní setkání se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro hospodářství, se zastoupením předsedy podvýboru pro energetiku.

Místo konání:

Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6​

(pondělí 18. 5. 2020 – úterý 19. 5. 2020)

Pozn.: fakultativně pro jednotlivé zájemce je připravena exkurze na PVP Bukov ve středu 20. 5. 2020 (vzhledem k omezenému počtu míst je vhodné se v případě zájmu nahlásit co nejdříve).
www.hotelpyramida.cz

Nejbližší ubytování pro SSFC si můžete rezervovat zde

Pořadatel upozorňuje účastníky, že nehradí náklady na ubytování

Den 1

Pondělí 18. května 2020

Sekce A. Národní program nakládání s radioaktivními odpady v České republice (10.10–12.00)

Přivítání účastníků a hostů – ředitel SÚRAO, Jan Prachař; Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, případně jeho náměstek pro energetiku – René Neděla:

  • další kroky v rozhodovacím procesu v České republice v oblasti výstavby nových jaderných zdrojů;
  • snižování toxicity vysokoaktivního odpadu a jeho zneškodnění;
  • principy zvláštního zákona o zapojení občanů a obcí do tohoto procesu dle požadavků Atomového zákona.

Výzvy a příležitosti spojené s tímto procesem, včetně legislativních předpokladů: předseda Podvýboru pro energetiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR Pavel Pustějovský; představitelé Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB); představitel starostů obcí a expertního panelu k výběru lokalit.

Představitel jaderné divize ČEZ promluví o rozhodování na téma dlouhodobé skladování nebo přepracování vyhořelého jaderného paliva a jeho následné přímé ukládání.

Oběd
Sekce B. Sdílení znalostí V-4+4; programy výzkumu a experimentálního vývoje ve státech Střední a Východní Evropy (13.00–15.20)

Lukáš Vondrovic, vedoucí úseku přípravy hlubinného úložiště v České republice, SÚRAO;

Bálint Nös, ředitel pro strategii a technologie, PURAM, Maďarsko;

Cornelia Paraschiv, generální tajemnice, Agentia Nucleara, Rumunsko;

zástupce JAVYS, Slovensko (tbc);

Leon Kegel, ředitel sekce pro plánování a rozvoj, ARAO, Slovinsko;

zástupce Polska (tbc).

Přestávka
Sekce C. Otevřená a transparentní komunikace směrem k veřejnosti a její zapojení v procesu vyhledávání vhodné lokality (15.40–18.00)

Mika Pohjonen (tbc), Posiva, Finsko;

zástupce NAGRA (tbc), Švýcarsko;

Dagmar Dehmer, ředitelka komunikace BGE, Německo;

Marie-Delphine Salsac, ANDRA, Francie, „Národní debata o nakládání s RAO a VJP v roce 2019“;

Robert Winsley, seniorní vědecký poradce, RWM, Spojené království Velké Británie a Severního Irska;

Tomáš Kovalovský, zástupce ředitele SÚRAO, Česká republika.

18.30 setkání v recepci hotelu na společnou procházku na Gala večer

Den 2

Úterý 19. května 2020

Sekce D. Evropské projekty (9.00–10.40)

Pete Zuidema, vědecký garant, Kancelář řízení projektu EURAD;

Ingo Blechschmidt (tbc), generální sekretář IGD-TP, „Aktuální příležitosti a výzvy v RWM“;

Vladimír Slugeň, bývalý člen předsednictva SNETP, „Efektivní řízení znalostí při decommissioningu“;

Dalibor Matějů, „Sdílení znalostí a příprava Pre-Disposal Guidances v rámci EURAD – WP 12“;

Hamid Ait Abderrahim, ředitel pro přípravu a realizaci projektu Evropské unie MYRRHA (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications), SCK-CEN, Mol, Belgie;

Vladimír Wagner, Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR, Česká republika.

Přestávka na kávu doprovázející Poster Session a tiskovou konferenci v přilehlých prostorech
Sekce E. Alternativní přístupy nakládání s vyhořelým jaderným palivem (11.20–13.00 a 14.00–15.00)

Představitelé z USA, Číny, Ruska (Igin Vsevolod Igorjevič), UK, Japonska, Kanady, Jižní Koreje a Francie (Vanessa Vo Van – vicepresidentka Orano).

Oběd (13.00–14.00)
Sekce F. Workshopy (15.15–16.45)
  1. Přímé ukládání;
  2. Dlouhodobé skladování, přepracování a následné ukládání;
  3. Komunikace s veřejností, mezinárodní projekty a spolupráce.
16.45 Závěrečné slovo – Jan Prachař, ředitel SÚRAO

Den 3

Středa 20. května 2020

Fakultativní exkurze pro zvláštní zájemce včas přihlášené na prohlídku Podzemního výzkumného pracoviště Bukov (PVP Bukov) s odborným výkladem a možností konzultací konkrétních návrhů pro mezinárodní spolupráci, dvoustrannou i mnohostrannou, na vývojových experimentech, výzkumu chování radionuklidů, ukládacích souborů, ochranných materiálů, bentonitu apod.

Mluvčí

Jan Prachař

SÚRAO, Česká republika

Bálint Nős

PURAM, Maďarsko

Mika Pohjonen

Posiva Solutions Oy, Finsko

Leon Kegel

ARAO, Slovinsko

Lukáš Vondrovic

SÚRAO, Česká republika

Dagmar Dehmer

BGE, Německo

Hamid Ait Abderrahim

MYRRHA, Belgie

Ladislav Éhn

JAVYS, Slovensko

Marie-Delphine Salsac

ANDRA, Francie

Ramona Popescu

(ANDR), Rumunsko

Phillip Senn

NAGRA, Švýcarsko

PVP Bukov

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov je lokalizované v hloubce 550 metrů pod povrchem v katastru obce Bukov na Vysočině. Slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště. Zároveň je určeno i pro in-situ testy materiálů zvažovaných pro konstrukci inženýrských bariér.

Pro více informací prosím navštivte www.pvpbukov.cz

V případě zájmu o exkurzi do PVP Bukov prosím klikněte zde

Organizátor konference: https://www.surao.cz/o-nas/

Zpracování osobních údajů podle GDPR: Plné znění zde

Pro více informací prosím kontaktujte: info@ssfc.cz