Bezpečný a udržitelný konec palivového cyklu (SSFC 2020)

Druhý ročník konference SSFC 2020 se zaměří na výzkum a vývoj v oblasti konce palivového cyklu radioaktivních odpadů na území České republiky. Toto setkání se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro hospodářství. Organizátorem akce je Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), jejímž posláním je zajistit bezpečné uložení radioaktivních odpadů vzniklých na území České republiky a koordinuje celou řadu výzkumných projektů, nedílnou součástí multidisciplinární problematiky vývoje hlubinného úložiště je i mezinárodní spolupráce, která bude mít své nezanedbatelné místo i na letošní konferenci.

Konference se konala

úterý 29. 9. 2020 – středa 30. 9. 2020

Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Registrace účastníků bude probíhat od 8:00 po oba dva dny.

Pozn.: fakultativně pro jednotlivé zájemce je připravena exkurze na PVP Bukov ve čtvrtek 1. 10. 2020 (vzhledem k omezenému počtu míst je vhodné se v případě zájmu nahlásit co nejdříve). 

Pro účastníky konference je k dispozici slevový kód na ubytování, pro uplatnění kódu klikněte zde:

Pořadatel upozorňuje účastníky, že nehradí náklady na ubytování.

Konference SÚRAO pořádaná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro hospodářství.

Hlavním cílem konference je prezentovat výsledky projektů přípravy hlubinného úložiště VJP a RAO, které byly dosaženy v letech 2014 až 2020, prezentovat a diskutovat plán výzkumu a vývoje SÚRAO na období do roku 2030 a zapojení do mezinárodní spolupráce.

Program konference

Den 1

úterý 29. září 2020

9:00-9:10 Úvod – přivítání a cíle Konference (Ředitel SÚRAO Prachař J.) 

9:10-9:20 Prezentace zástupce MPO (Ehler T.)

9:20-9:50 Shrnutí stavu přípravy HÚ (Vondrovic L.)

1. Sekce: Výběr a charakterizace lokalit pro umístění HÚ

9:50-10:00 Stav charakterizace lokalit (Urík J.)

10:00-10:20 Aktualizované 3D strukturně geologické modely 9 kandidátských lokalit HÚ (Franěk J.)

10:20-10:40 Výběr a zdůvodnění geovědních indikátorů a jejich hodnocení (Pertoldová J. a Hroch T.)

10:40-11:00 Přestávka

11:00-11:20 Získání dat z hlubokých horizontů dolů Rožná (Bukovská Z. et al.)

11:02-11:40 Výzkum transportních procesů geologických bariér (Zuna M. et al.)

2. Sekce: Projektové řešení úložiště a vliv HÚ na životní prostředí

11:40-11:50 Projektové řešení HÚ v letech 2016-2020 (Augusta J.)

11:50-12:10 Zdůvodnění projektových indikátorů v procesu výběru lokalit a jejich hodnocení (Butovič A. et al.)

12:10-12:30 Problematika teplotního návrhu hlubinného úložiště v podmínkách České republiky (Kobylka D.)

12:30-13:30 Oběd

13:30-13:50 Způsob hodnocení potenciálních lokalit HÚ dle klíčových environmentálních kritérií (Krajíček L.)

3. Sekce: Inženýrské bariéry 

13:50-14:00 Stav vývoje inženýrských bariér (Hausmannová L.)

14:00-14:20 Výzkum a vývoj úložného obalového souboru (Forman L, et al)

14:20-14:40 Dlouhodobé korozní zkoušky v podmínkách simulujících prostředí HÚ (Dobrev D.)

14:40-15:00 Koroze a životnost kontejneru pro HÚ (Stoulil J.)

15:00-15:20 Přestávka

15:20-15:40 Výzkum bentonitové inženýrské bariéry (Hofmanová E.)

15:40-16:00 Peletizovaný bentonit v konstrukci HÚ (Svoboda J.)

16:00-16:20 Cementové materiály v bariérách úložišť (Večerník P.)

16:20-18:00 Posterová sekce nad postery (s občerstvením)

Den 2

Středa 30. září 2020

4. Sekce: Hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště

9:00-9:10 Stav hodnocení dlouhodobé bezpečnosti HÚ (Vokál A.)

9:10-9:30 Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení (Havlová V. et al.)

9:30-9:50 Metodika hodnocení lokalit na základě hydraulických a transportních simulací (Říha J.)

9:50-10:10 Postupy verifikace transportních modelů a jejich vstupních dat s použitím terénních experimentů (Hokr M.) 

10:10-10:30 Řešení sdružené úlohy THC s využitím výsledků projektu Paretran (Štrof P.)

10:30-10:50 Přestávka
5. Sekce: Ostatní aktivity

10:50-11:10 PVP Bukov (Smutek J.)

11:10-11:30 Mezinárodní projekty (Dohnálková M.)

11:30-11:50 Aktivity CVŘ v oblasti nakládání s RAO (Přehradný J.)

11:50-12:10 Efektívny management jadrových znalostí vo vyraďovaní JE vychádzajúci zo štúdie EHRO-N (Slugeň V.)

12:10-13:10 Oběd
Nový plán výzkumu a vývoje SÚRAO do roku 2025

13:10-13:30 Představení plánu VaV pro další období (Vondrovic L.)

13:30-13:50 Review plánu VaV společností Posiva Solutions (1)

13:50-14:10 Review plánu VaV Posiva Solution (2)

14:10-15:50 Závěrečná diskuze

15:50-16:00 Závěrečné slovo ředitele

Informace pro prezentující:

Prezentace jsou plánované na 20 minut včetně diskuze. Pro prezentace, které nebudou přijaty pro orální prezentaci z časových důvodů je vyčleněna posterová sekce. Postery budou vystaveny po celou dobu konference. Maximální rozměr posterů je (97 cm na 127 cm (výška)).

PVP Bukov

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov je lokalizované v hloubce 550 metrů pod povrchem v katastru obce Bukov na Vysočině. Slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště. Zároveň je určeno i pro in-situ testy materiálů zvažovaných pro konstrukci inženýrských bariér.

Pro více informací prosím navštivte www.pvpbukov.cz

V případě zájmu o exkurzi do PVP Bukov prosím klikněte zde

Organizátor konference: https://www.surao.cz/o-nas/

Zpracování osobních údajů podle GDPR: Plné znění zde

Pro více informací prosím kontaktujte:  info@ssfc.cz