Bezpečný a udržitelný konec palivového cyklu (SSFC 2020)

Druhý ročník konference SSFC 2020 se zaměří na výzkum a vývoj v oblasti konce palivového cyklu radioaktivních odpadů na území České republiky. Toto setkání se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro hospodářství. Organizátorem akce je Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), jejímž posláním je zajistit bezpečné uložení radioaktivních odpadů vzniklých na území České republiky a koordinuje celou řadu výzkumných projektů, nedílnou součástí multidisciplinární problematiky vývoje hlubinného úložiště je i mezinárodní spolupráce, která bude mít své nezanedbatelné místo i na letošní konferenci.

Konference se koná

úterý 29. 9. 2020 – středa 30. 9. 2020

Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Program bude upřesněn 

Pozn.: fakultativně pro jednotlivé zájemce je připravena exkurze na PVP Bukov ve čtvrtek 1. 10. 2020 (vzhledem k omezenému počtu míst je vhodné se v případě zájmu nahlásit co nejdříve). 

Pro účastníky konference je k dispozici slevový kód na ubytování, pro uplatnění kódu klikněte zde:

Pořadatel upozorňuje účastníky, že nehradí náklady na ubytování.

Předběžný program

Den 1

úterý 29. září 2020

  • Úvod – uvítání, zahájení konference
  • Prezentace zástupce MPO
  • Shrnutí stavu přípravy hlubinného úložiště
1. Sekce: Výběr a charakterizace lokalit pro umístění HÚ

Tato sekce bude věnována výsledkům výběru a charakterizace lokalit pro umístění HÚ.

Přestávka

Pokračování sekce 1.

Oběd
2. Sekce: Projektové řešení hlubinného úložiště a jeho vliv na životní prostředí

Tato sekce bude věnována výsledkům projektového řešení úložiště, zejména faktorům ovlivňujícím rozměr a uspořádaní úložiště. Do této sekce patří i prezentace týkající se předpokládaného inventáře VJP a radioaktivního odpadu a neradiační vlivy HÚ na životní prostředí.

Přestávka
3. Sekce: Inženýrské bariéry v hlubinném úložišti

Tato sekce bude věnována výsledkům výzkumu a vývoje inženýrských bariér, zejména výzkumu a vývoji ukládacího obalového souboru VJP a výplňovým materiálům.

Posterová sekce a diskuze nad postery (s občerstvením)

Den 2

Středa 30. září 2020

4. Sekce: Hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště

Tato sekce bude věnována výsledkům prací hodnocení bezpečnosti úložiště.

Přestávka

Pokračování sekce 4.

Oběd
Nový plán výzkumu a vývoje SÚRAO do roku 2025

Představení plánu pro následující období

Zhodnocení plánu výzkumu a vývoje společností Posiva Solutions

Zhodnocení plánu výzkumu a vývoje SÚJB

Diskuze bude zaměřena zejména na nový plán výzkumu a vývoje a význam zapojení českých výzkumných organizací do mezinárodní spolupráce

Závěrečné slovo ředitele SÚRAO (Jan Prachař)

PVP Bukov

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov je lokalizované v hloubce 550 metrů pod povrchem v katastru obce Bukov na Vysočině. Slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště. Zároveň je určeno i pro in-situ testy materiálů zvažovaných pro konstrukci inženýrských bariér.

Pro více informací prosím navštivte www.pvpbukov.cz

V případě zájmu o exkurzi do PVP Bukov prosím klikněte zde

Organizátor konference: https://www.surao.cz/o-nas/

Zpracování osobních údajů podle GDPR: Plné znění zde

Pro více informací prosím kontaktujte:  info@ssfc.cz