Bezpečný a udržitelný konec palivového cyklu (SSFC 2020)

Konference v rámci předsednictví České republiky Visegrádské čtyřce

Vláda České republiky připravila v tomto roce inovační strategii nazvanou Czech Republic – The Country for the Future, kde vyjadřuje velký zájem o podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) chce přispět k úspěchu této strategie orientací na všechny nezbytné kroky v oblasti přípravy hlubinného úložiště, jejichž primární částí je bezpečnostní výzkum, respektující mimo jiné dlouhý poločas rozpadu radionuklidů těžkých kovů. Součástí je samozřejmě i ekonomická efektivnost celé věci, eventuálně porovnání tohoto způsobu zneškodnění vysokoaktivního odpadu s alternativními metodami, jakými jsou přepracování již použitého jaderného paliva nebo jeho dlouhodobé skladování pro další využití, například jako palivo IV. generace jaderných reaktorů atd.
Jsme přesvědčeni, že tento proces má probíhat otevřeně a transparentně, se zapojením všech dotčených institucí a veřejnosti. Cílem této konference s technickou exkurzí na Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov je výměna zkušeností a znalostí, technologických postupů, stejně jako věcí souvisejících se zdárnou přípravou výstavby hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů a použitého jaderného paliva. Věříme, že zahraniční zkušenosti nám mohou velice přispět k další optimalizaci a adaptaci vhodných řešení konce jaderného palivového cyklu. Toto mezinárodní setkání se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro hospodářství, se zastoupením předsedy podvýboru pro energetiku.

Konference se koná

úterý 29. 9. 2020 – středa 30. 9. 2020

Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

Program bude upřesněn 

Pozn.: fakultativně pro jednotlivé zájemce je připravena exkurze na PVP Bukov ve čtvrtek 1. 10. 2020 (vzhledem k omezenému počtu míst je vhodné se v případě zájmu nahlásit co nejdříve). 

PVP Bukov

Podzemní výzkumné pracoviště Bukov je lokalizované v hloubce 550 metrů pod povrchem v katastru obce Bukov na Vysočině. Slouží jako testovací lokalita pro získání dat o chování horninového prostředí v předpokládané hloubce budoucího hlubinného úložiště. Zároveň je určeno i pro in-situ testy materiálů zvažovaných pro konstrukci inženýrských bariér.

Pro více informací prosím navštivte www.pvpbukov.cz

V případě zájmu o exkurzi do PVP Bukov prosím klikněte zde

Organizátor konference: https://www.surao.cz/o-nas/

Zpracování osobních údajů podle GDPR: Plné znění zde

Pro více informací prosím kontaktujte:  info@ssfc.cz