Podívejte se, jak proběhl letošní ročník konference SSFC 2020.

See how the SSFC 2020 conference went.

Materiály z konference /  Conference materials

Úvod

📖 Shrnutí stavu přípravy HÚ (Vondrovic L.)

Výběr a charakterizace lokalit pro umístění HÚ

📖 Stav charakterizace lokalit (Urik J.)

📖 Aktualizované 3D strukturně geologické modely 9 kandidátských lokalit HÚ (Franěk J.)  +   🎞️Magdalena  +   🎞️ETE

📖 Výběr a zdůvodnění geovědních indikátorů a jejich hodnocení (Pertoldová J. a Hroch T.)

📖 Získání dat z hlubokých horizontů dolů Rožná (Bukovská Z. et al.)   +   🎞️Bukovska   +   🎞️Model

📖 Výzkum transportních procesů geologických bariér (Zuna M. et al.)

Projektové řešení úložiště a vliv HÚ na životní prostředí

📖 Projektové řešení HÚ v letech 2016–2020 (Augusta J.)

📖 Zdůvodnění projektových indikátorů v procesu výběru lokalit a jejich hodnocení (Butovič A. et al.)

📖 Problematika teplotního návrhu hlubinného úložiště v podmínkách České republiky (Kobylka D.)

📖 Způsob hodnocení potenciálních lokalit HÚ dle klíčových environmentálních kritérií (Krajíček L.)

Inženýrské bariéry

📖 Stav vývoje inženýrských bariér (Hausmannová L.)

📖 Výzkum a vývoj úložného obalového souboru (Forman L. et al.)

📖 Dlouhodobé korozní zkoušky v podmínkách simulujících prostředí HÚ (Dobrev D.)

📖 Koroze a životnost kontejneru pro HÚ (Stoulil J.)

📖 Výzkum bentonitové inženýrské bariéry (Hofmanová E.)

📖 Peletizovaný bentonit v konstrukci HÚ (Svoboda J.)

📖 Cementové materiály v bariérách úložišť (Večerník P.)

UPOZORNĚNÍ:

Veškerý obsah (texty, obrázky, grafy, soubory, grafika, uspořádání, databáze apod.) na webových stránkách www.ssfc.cz je chráněn autorskými právy a dalšími právy duševního vlastnictví.
Obsah těchto webových stránek lze prohlížet, avšak bez předchozího písemného souhlasu České republiky – Správy úložišť radioaktivních odpadů se nesmí v jakékoliv formě reprodukovat, předávat, opětovně používat, kopírovat, ukládat, měnit, zpracovávat nebo jinak využívat vyjma stahování obsahu výlučně pro osobní potřeby.

Pro více informací prosím kontaktujte: info@ssfc.cz For more information, please contact: info@ssfc.cz