Všeobecné smluvní podmínky 

 

Podmínky registrace:

Registrace je platná až po bezchybném vyplnění registračního formuláře na www.ssfc.cz. Bude Vám zaslán odpovědní e-mail s potvrzením Vaší registrace, který zároveň slouží jako Vaše vstupenka na konferenci.
Změna účastníka je možná, je třeba nás informovat o tom na e-mailové adrese info@ssfc.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu a právo nepřijmout přihlášku.

 

Zpracování osobních údajů:

Organizátor zpracovává osobní údaje o účastníkovi nebo řečníkovi (jméno, příjmení účastníka, firmu vysílající společnosti včetně identifikačního čísla, telefonický kontakt a adresu elektronické pošty účastníka, fotografie z konference s účastníky konference, u řečníka dále jeho profil a osobní fotografie) a to pro tyto účely a odpovídající právní základ:

1. účel zpracování osobních údajů:

Vzdělávání a informování odborné a laické veřejnosti o správě radioaktivních odpadů (konkrétní činnost: správa osobních údajů účastníků a řečníků konference Bezpečný a udržitelný konec palivového cyklu 2020), právní základ podle GDPR: souhlas subjektu údajů

2. účel zpracování osobních údajů:

Vzdělávání a informování odborné a laické veřejnosti o správě radioaktivních odpadů (opakované pozvání účastníků a řečníků na konferenci a další akce organizátora konference jako marketingová nabídka), právní základ podle GDPR: souhlas subjektu údajů

Účastník a/nebo řečník prohlašuje, že se zpracováním souhlasí a že byl informován o rozsahu, účelu, době zpracování, podmínkách odvolání souhlasu a dalších podmínkách zpracování. Retenční doba těchto osobních údajů je 3 roky.

Účastník a/nebo řečník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@ssfc.cz a za podmínek uvedených v GDPR. Dále má účastník a/nebo řečník práva podle čl. 15 až 22 GDPR – právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („být zapomenut“), právo na omezení a námitku, aj. (viz GDPR). Další podrobnosti o zpracování osobních údajů viz https://www.surao.cz/wp-content/uploads/2019/02/informacni-memorandum-surao.pdf.

Organizátor konference: https://www.surao.cz/o-nas/

GDPR: Plné znění zde

Pro více informací prosím kontaktujte: info@ssfc.cz